Font Size

Cpanel

Наши отличники

Выпускники Западно-Подмосковного института туризма- филиала РМАТ,
закончившие институт с отличием:

2015г. (27 чел.)

1. Акименко А.В. - з/о

2. Анисимова Н.И. - з/о

3. Головина Н.Н. - з/о

4. Даринцева О.А.

5. Димова А.Н.

6. Ефимова В.П.

7. Жулёва А.А.

8. Журавлёва А.С. - спо

9. Ибраева Л.А. - спо

10. Лапина Л.В. - з/о

11. Лужина Н.А. - спо

12. Мищенко И.И. - з/о

13. Молчанович А.В. - з/о

14. Негода М.С. - з/о

15. Никифорова У.А. - з/о

16. Родионова В.А. - з/о

17. Самарина А.В.

18. Санина М.А. - спо

19. Саттаров О.О. - спо

20. Сергеев А.В.

21. Скрипниченко В.А. - спо

22. Сотникова А.В.

23. Стасенко А.Е.

24. Трусов М.А.

25. Чернякова Т.И.

26. Яковлева П.Н. - з/о

27. Янкив К.А.

2014г. (35 чел.)

1. Аксёнова А.М.-з/о

2. Александрова Ю.А.-спо

3. Буховец В.О.

4. Быку А.М.-з/о

5. Горбунова У.Ф.-спо

6. Дрождин С.И.-з/о

7. Еремеева А.А.

8. Жижина В.Т.

9. Загарулина А.О.-спо

10. Заричная Е.В.

11. Иванова М.А.-спо

12. Истомина М.А.

13. Карча Т.И.-з/о

14. Кившик А.М.

15. Кириченко А.В.

16. Киселева О.С.

17. Кривель М.А.

18. Кудрявцева Е.М.

19. Ларина Н.П.-з/о

20. Матвеева В.А.-спо

21. Матыцина М.Ю.-з/о

22. Парфёнова М.Ф.

23. Подволоцкая А.С.

24. Потешкина М.Ю.

25. Роженко Н.А.

26. Сатур Е.П. -спо

27. Селиверстова А.И.-з/о

28. Степанкина А.А.-з/о

29. Струкова А.Э.-спо

30. Трусова В.С.-з/о

31. Фадеева М.В.-з/о

32. Чередниченко Ю.А.

33. Чернышова В.В.

34. Шатверян Н.Б.

35. Шполянский В.С.

2013г. (17 чел.)

1. Арсенькина Ю.А.-з/о

2. Бурда Е.И.

3. Баштанникова А.А.

4. Воронцова Н.А.-з/о

5. Заболотная Г.В.-з/о

6. Залотухина А.С.-спо

7. Мартынова О.В.

8. Мельникова И.С.

9. Михеева А.А.

10. Николаева М.В.-з/о

11. Пасхина В.Э.-з/о

12. Плюснина М.А.-з/о

13. Прудникова Е.С.-з/о

14. Савина М.В.-спо

15. Шаталова А.А.

16. Шевцова Е.Н.

17. Щенников И.И.

2012г. (24 чел.)

1. Астафьева М.И.

2. Бугаева И.Б.-з/о

3. Варламова Ю.С.

4. Верхогляд Е.Н.-з/о

5. Гусева Д.А.

6. Дюжинова О.Д.

7. Зубкова А.А.

8. Карафа – Корбут О.И.

9. Каштанова Е.А.

10. Киселёва Е.И.

11. Коркина А.И.-спо

12. Кулакова В.А.

13. Матвийчук Л.В.-з/о

14. Мельник А.О.

15. Мельникова П.В.

16. Никитина Л.Г.

17. Петухова В.П.-спо

18. Пушня Ю.В.

19. Романова Т.А.

20. Спиридонова М.Н.

21. Стародомская М.С.

22. Цыбко Ю.М.

23. Шипулина К.К.-спо

24. Яковенко И.И.

2011г. (25 чел.)

1. Васильев Ю.А.

2. Винокурова К.О.

3. Волкова Е.Г.

4. Горячевская А.В.

5. Колошматина М.В.

6. Кушнер Н.С.

7. Меньшенина А.А.

8. Никишина П.В.

9. Орлов С.С.

10. Павлова Ю.А.

11. Панфилова К.В.

12. Семченко А.С.

13. Сирота Ю.С.

14. Тротченко О.А.

15. Трямкина Ю.В.

16. Ульянникова В.В.

17. Федосеева Е.В.

18. Шаталова Н.А.

19. Штукарёва О.Г.

20. Юткина К.С.

21. Глинский А.А.-спо

22. Карча Т.И.-спо

23. Потыкун И.А.-спо

24. Порсина Ю.А.-з/о

25. Сафарян А.И.-з/о

2010г. (38 чел.)

1. Аверина А.А.

2. Алмакаева А.Р.

3. Бончужная Н.П.

4. Галдобина Е.А.-спо

5. Генералова А.А.

6. Герасимова М.О.

7. Господинова Н.А.

8. Гукова Е.С.

9. Ефремова С.Н.-з/о

10. Заричная Е.В.-спо

11. Коркишко Т.В.-з/о

12. Костина О.С.-з/о

13. Крылова Ю.А.-з/о

14. Кудрявцева Е.М.-спо

15. Кукса Е.А.-спо

16. Лакомова Л.А.

17. Макарова А.А.

18. Максимов М.В.

19. Мануковская О.С.

20. Мельник Н.С.

21. Никандрова О.А.

22. Новикова У.А.

23. Орлова И.А.

24. Петров И.А.

25. Плехова А.Н.-з/о

26. Прийдак А.С.

27. Рубан В.В.

28. Семенова Е.А.

29. Синицкая О.А.-з/о

30. Соболева А.В.

31. Сурова Ж.И.

32. Трусова В.С.-спо

33. Филатова Н.Ю.

34. Царькова В.В.

35. Черемисина Н.Н.

36. Чикалова А.К.-спо

37. Чурсина А.А.-з/о

38. Шевцова Е.Н.-спо

2009г. (28 чел.)

1. Балаев А.Ю

2. Борисова И.С.

3. Волкова О.И.

4. Воронина М.А.

5. Денисова М.А.

6. Дмитриенко Г.С.

7. Жагрова Т.В.

8. Зайцева А.С.

9. Краснова И.В.

10. Кулиш О.Ю.

11. Лукьянова М.М.

12. Мордасова М.В.

13. Пламадяла Е.Е.

14.Самощенкова Е.А.

15. Суравьев Р.В.

16. Шумский И.Ю.

17. Грабовец Ю.Ю. - з/о

18. Гресь А.С. з/о

19. Дергунова О.В. - з/о

20. Агафонова Е.А. - СПО

21. Быстрова А.Ю - СПО

22. Кузнецова А.И. - СПО

23. Михеева А.А. - СПО

24. Прийма В.Г. - СПО

25. Савинова А.В. - СПО

27. Скороходова М.Ю. - СПО

28. Щавелева А.А. - СПО

2008г. (33 чел.)

1. Аксенчик Мария Андреевна

2. Бражник Татьяна Владимировна

3. Бароева Марина Юрьевна

4. Борискина Светлана Сергеевна

5. Вихарева Валентина Андреевна

6. Голицына Диана Левоновна - з/о

7. Долгова Юлия Васильевна

8. Дружинская Галина Геннадьевна

9. Дмитриева Инна Вячеславовна

10. Зайкова Анна Дмитриевна

11. Кирпичева Юлия Юрьевна

12. Киселёва Евгения Игоревна

13. Каледина Мария Викторовна

14. Лупанова Екатерина Михайловна

15. Лукашова Ирина Алексеевна

16. Логвина Татьяна Евгеньевна

17. Малеева Диана Леонидовна

18. Малеева Екатерина Леонидовна

19. Михайлова Ольга Андреевна

20. Мезенцева Мария Викторовна

21. Михайлова Екатерина Олеговна

22. Мельникова Екатерина Сергеевна

23. Полейко Ольга Владимировна

24. Погодина Юлия Борисовна

25. Разживин Максим Александрович

26. Ряднова Яна Михайловна

27. Стародубцева Дарья Васильевна

28. Стародомская Виктория Сергеевна

29. Савенкова Наталья Николаевна

30. Фомина Виктория Михайловна

31. Чермошенцева Светлана Сергеевна

32. Шаховских Юлия Николаевна

33. Усик Антон Александрович

2007г. (21 чел.)

1. Бачило Алёна Николаевна

2. Воронцова Оксана Михайловна

3. Грибиниченко Маргарита Юрьевна

4. Дементьева Наталья Валерьевна

5. Додика Татьяна Анатольевна

6. Дьяконов Максим Сергеевич

7. Иванов Алексей Александрович

8. Картавцева Вероника Валерьевна

9. Кошкина Ольга Владимировна

10. Лаушкова Елена Ивановна

11. Лобов Дмитрий Александрович

12. Матвейчук Елена Александровна

13. Минакова Ольга Валерьевна- з/о

14. Муравьев Сергей Николаевич - з/о

15. Нарижная Маргарита Васильевна

16. Пискунова Татьяна Вадимовна

17. Пронина Светлана Сергеевна - з/о

18. Рехвиашвили Виктория Валерьевна

19. Тимкина Милана Юрьевна - з/о

20. Хафизова Екатерина Камильевна

21. Шамаева Юлия Андреевна

2006г. (18 чел.)

1. Борисова Светлана Вадимовна

2. Васильева Марина Викторовна

3. Гайдукова Людмила Валерьевна

4. Галкина Анна Михайловна

5. Гребенник Мария Николаевна

6. Демидова Мария Александровна

7. Дерман Сергей Александрович

8. Дрозденко Ирина Анатольевна

9. Жигарева Анастасия Вячеславовна

10. Косик Вадим Константинович

11. Лоскутова Анна Юрьевна

12. Малей Виктория Владимировна

13. Матвеева Диана Леонидовна

14. Митрошина Юлия Александровна

15. Салита Владлена Дмитриевна

16. Скарпофелова Виктория Алексеевна

17. Сытова Екатерина Игоревна

18. Костричко Роман Евгеньевич - з/о

2005г. (16 чел.)

1. Евдокимова Ирина Геннадьевна

2. Елкина Инна Валерьевна

3. Ераховец Ольга Сергеевна

4. Капралова Ирина Юрьевна

5. Ковалёв Дмитрий Сергеевич

6. Кузнецова Екатерина Николаевна

7. Новикова Олеся Викторовна

8. Плахова Светлана Викторовна

9. Роденкова Инна Владимировна

10. Романова Анастасия Вячеславовна

11. Сидоренко Светлана Васильевна

12. Скорева Ольга Викторовна

13. Слёзкина Анна Александровна

14. Стороженко Анастасия Юрьевна

15. Филоненко Светлана Владимировна

16. Челондаева Анна Александровна

2004г. (4 чел.)

1. Ущеко Кристина Вячеславовна

2. Перепутенко Татьяна Евгеньевна

3. Долгушина Ольга Сергеевна

4. Прохорова Анастасия Александровна

2003г. (3 чел.)

1. Кропотова Марина Александровна

2. Колесникова Анастасия Сергеевна

3. Большакова Анна Евгеньевна

2002г. (2 чел.)

1. Новикова Ирина Викторовна

2. Басенко Нелли Ивановна

Вы здесь: Главная О нас Наши отличники

Библиотека онлайн

Библиотека онлайн

Практика и стажировка

Практика и стажировка

Контакты и схема проезда

Схема проезда

Адрес

143050, МО, Одинцовский р-он,
р.п. Большие Вяземы
ул.Институт, вл.5, стр.1
тел: (495) 598-26-98
факс: (495) 598-27-98
VK